Адвокатско дружество

Смолички
и партньори

За нас

„Адвокатско дружество Смолички и партньори“ е правна кантора с управляващи съдружници адв. д-р Павел Смолички и адв. Гергана Попова-Смоличка, които са редовни членове на Софийската адвокатска колегия от 1994 г.
   В дружеството са придобили практически умения много млади хора, занимаващи се с право.
  Доц. д-р Екатерина Салкова е ръководител на Секция „Наказателноправни науки“ в Института за държавата и правото – БАН; Хоноруван преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека, Страсбург.
  Работата в екип ни е донесла много успехи и удовлетворение от постигнатото.

Business men sitting at the lawyers's desk. People signing important documents.
Business people shaking hands together

Информация

„Адвокатско дружество Смолички и партньори“ е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за адвокатурата със седалище в гр. София и адрес на управление: район Триадица, ул. „Позитано“ №9, вх. А, ет.3, офис 9.
  Дружеството притежава богат опит при водене на дела на полето на непозволеното увреждане. Повечето ни дела са свързани с обезщетения от настъпили застрахователни събития, трудови злополуки и други имуществени спорове. Полагаме изключителни усилия за доброволното, бързо и ефикасно извънсъдебно приключване на споровете, защото знаем, че и най-лошата спогодба е по-добра от най-добре водения исков процес.

Екип

адв. д-р Павел Петров Смолички

адв. Гергана Иванова Попова-Смоличка

адв. Стела Александрова-Стойкова

адв. Десислава Олегова Бишурова

адв. Николай Тослев