Адвокатско дружество

Екип

Екипът ни е сплотен и много амбициозен. За нас всеки клиент е специален. Коректното ни отношение към клиента ни води много нови поръчки, затова непрекъснато разширяваме дейността си и вида на оказваната правна помощ.

Адвокатско дружество Смолички и партньори

Дружеството притежава богат опит при водене на дела на полето на непозволеното увреждане.

Павел Петров Смолички

Адвокат, доктор

Адвокат, Софийска адвокатска колегия. Образование: Юрист, магистър по право (1989 – 1993 г.), Софийски университет “Св. Климент Охридски” .Доктор по право, Главен асистент по Наказателен процес, Наказателно-изпълнително право и Основи на правото и научен секретар на Катедра „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на УНСС.

Гергана Попова - Смоличка

Адвокат

Адвокат, Софийска адвокатска колегия.Образование: Юрист, магистър по право (1989 – 1993 г.), Софийски университет “Св. Климент Охридски” .
Образование: Юрист, магистър по право (1988 – 1992 г.), Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Стела Александрова-Стойкова

Адвокат

Адвокат, Софийска адвокатска колегия. Образование: Юрист, магистър по право, УНСС
Образование: Юрист, магистър по право, УНСС      Десислава Олегова Бишурова

Адвокат

Николай Тослев

Адвокат