български  english  deutsch  français
 
 Смолички и партньори
адв. Павел Смолички адв. Гергана Попова-Смоличка
адв. Десислава Олегова Смоличка
адв. Ралица Олегова Смоличка
адв. Валерия Здравкова Чинова
 
адв. Николай Тослев
адв. Стела Александрова
 


Екипът ни е сплотен и много амбициозен. За нас всеки клиент е специален. Коректното ни отношение към клиента ни води много нови поръчки, затова непрекъснато разширяваме дейността си и вида на оказваната правна помощ.
 
design&support: www.need.bg