български  english  deutsch  français
 
 Смолички и партньори
  
Павел и Гергана Смолички
Павел и Гергана Смолички

  "Адвокатско дружество Смолички и партньори" е правна кантора с управляващи съдружници адв. д-р Павел Смолички и адв. Гергана Попова-Смоличка, които са редовни членове на Софийската адвокатска колегия от 1994 г.
   В дружеството са придобили практически умения много млади хора, занимаващи се с право.
  Доц. д-р Екатерина Салкова е ръководител на Секция "Наказателноправни науки" в Института за държавата и правото – БАН; Хоноруван преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"; Съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека, Страсбург.
  Работата в екип ни е донесла много успехи и удовлетворение от постигнатото.


 
design&support: www.need.bg